Nga e majta Zybejte Struma, Faslli Ajazi, Burbuqe Haxhiademi, Dudi Blloshmi, Sadie Kazazi, si punëtore krahu në prodhim, foto e padatuar