"Nëna", e piktorit Xhemal Lufta, vaj, pje së e galerisë kombëtare në Tiranë, 1976