Në Ditën e Verës, Elbasan 1938, Arkivi Digjital Elbasan