Në mbrëmjen e 10 sportistëve më të mirë të vitit në qytet, Elbasan 29. 12. 1980