Ndërtesë në Babje të Librazhdit, Prill 1941, Arkivi Digjital Elbasan