Ndërtesë kulti ose varr në varrezat muslimane në vendin ku sot është parku Rinia, Elbasan, Shtator 1943