Ndërtesa e punishtes së duhanit të S.A.I.D.E, Elbasan vitet 1960