Mustafa Kotherja, si student i Idajesë së Selanikut