Mësuesit e Normales Teki Tela dhe Nikollë Daka (me kostume të bardhë), Elbasan 1942