1971, Mësuesit e shkollave të mesme të Cerikut në një erskursion në Bizë.
Para – Ymer Sejdini, Edmond Tela
Sipër – Platon Miraku, Shaban Dyrma, Luftar Taka, Ismail Shehu