Mësuesi Qamil Kopani me nxënësit e shkollës fillore në Gramsh, 1933