Mësuesi Isuf Ekmekçiu tek dera e serës së Pedagogjikes të ideuar dhe ngritur nga ai vetë, foto e padatuar