Mësuesi Isuf Ekmekçiu dhe mjeku okulist Shubert Jarena para hyrjes së serës së Pedagogjikes, foto e padatuar