Mësues normalistë dhe drejtori A. Xhuvani, Tetovë 1941