Mërgimtarë nga lagjia "Kala" ne St. Etienne, Francë, 1926