Mërgimtarë nga lagjia "Kala" në Francë në vitet '20