Mbërritja e Viktor Emanuelit të III në Spitalin Ushtarak italian të Librazhdit