Letra e Klubit Vëllazëria të Filatit drejtuar atij të Elbasanit, Maj 1909