Letër e Bashkisë së Elbasanit dërguar Lef Nosit, 1937,