Letër dërguar Lef Nosit nga Luigj Gurakuqi, Tetor 1909