Kur ndërtohej pallati tek farmacia nr 1, ngjitur me bustin e K. Kristoforidhit, 1959