Kryepeshkopi Visarion Xhuvani në festimet e Pashkëve, Korçë 1929