Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Shqiptare në një kremtim fetar në Shijon, Elbasan 1936