Kryengritës nga shpati të burgosur në burgun e Kalasë, Elbasan 1910