1.  Qeveria e Ismail Qemalit pas Shpalljes së Pavarsisë,  4 dhjetor 1912 – 22 janar 14

Lef Nosi – ministër i Postë Telegrafës

Qemal Karaosmani – nëntor 1913 – 22 janar 1915 – ministër i Bujqësisë

 

2.  Qeveria e dytë e Turhan Pashë Përmetit,  28 maj – 3 shtator 1914

Aqif Pashë Elbasani – ministër i Punëve të Brëndshme

 

3.  Qeveria e tretë e Turhan Pashë Përmetit,  25 dhjetor 1918 – 29 janar 1920

Lef Nosi – delegat i ushqimit të popullit dhe për çështje ekonomike

 

4.  Qeveria e dalë nga Kongresi i Lushnjës,  30 janar – 14 nëntor 1920

Aqif Pashë Elbasani – Anëtar i Këshillit të Naltë

 

5.  Qeveria e Pandeli Evangjelit,  16 tetor 1921 – 6 dhjetor 1921

Ahmet Dakli – ministër i Financave

 

6.  Qeveria njëditëshe e Qazim Koculit,  6 dhjetor 1921 – 6 dhjetor 1921

Ahmet Dakli –  ministër i Financave

 

7.  Qeveria e Hasan Prishtinës,  7 dhjetor 1921 – 12 dhjetor 1921

Ahmet Dakli –  ministër i Financave

 

8.  Qeveria kalimtare e Idhomeno Kosturit,  12 dhjetor 1921 – 24 dhjetor 1921

Aleksandër Xhuvani – ministër i Arsimit

 

9.  Qeveria e Shefqet Vërlacit,  30 mars 1924 – 27 maj 1924

Shefqet Vërlaci – kryeministër dhe ministër i Punëve të Brëndshme

 

10.  Qeveria e pushtimit fashist,  21 prill 1939 – 3 dhjetor 1941

Shefqet Vërlaci – kryeministër dhe zëvendësisht ministër sekretar shteti për Punët Botore

Andon Beça – ministër sekretar shteti për Ekonominë Kombëtare

 

11.  Qeveria e Ekrem Bej Libohovës,  11 maj 1943 – 10 shtator 1943

Andon Beça – ministër i Financave

 

12.  Qeveria e Rexhep Mitrovicës,  5 nëntor 1943 – 17 qershor 1944

Sokrat Dodbiba – ministër i Financave

 

13.  Qeveria e Ibrahim Biçakut,  6 shtator 1944 – 25 tetor 1944

Ibrahim Biçaku –  kryeministër, zëvendësisht ministër i Punëve të Brëndshme dhe zëvendësisht ministër i Punëve të Jashtme

 

14.  Qeveria e shtatë e Mehmet Shehut,  17 mars – 13 shtator 1966

Piro Dodbiba – ministër i Bujqësisë

 

15.  Qeveria e tetë e Mehmet Shehut,  14 shtator 1966 – 18 nëntor 1970

Piro Dodbiba – ministër i Bujqësisë

Thoma Deliana – ministër i Arsimit dhe Kulturës

 

16.  Qeveria e nëntë e Mehmet Shehut,  19 nëntor 1970 – 28 tetor 1974

Piro Dodbiba – ministër i Bujqësisë

Thoma Deliana – ministër i Arsimit dhe Kulturës

 

17.  Qeveria e dhjetë e Mehmet Shehut,  28 tetor 1974 – 11 nëntor 1976

Piro Dodbiba – ministër i Bujqësisë

Thoma Deliana – ministër i Arsimit dhe Kulturës

 

18.  Qeveria e Adil Çarçanit,  2 shkurt 1989 – 7 korrik 1990

Jovan Bardhi – ministër i Industrisë Ushqimore

 

19.  Qeveria teknike e Vilson Ahmetit,  18 dhjetor – 13 prill 1991

Abdyl Xhaja – zëvendëskryeministër dhe ministër Burimeve Minierave dhe Energjitike

Ylli Çabiri – ministër i lidhjeve Ekonomike me Jashtë

 

20.  Qeveria e Aleksandër Meksit,  1992 – 1996

Abdyl Xhaja – ministër i Industrisë,  Burimeve Minierave dhe Energjitike

 

21.  Qeveria e dytë e Aleksandër Meksit,  7 gusht 1993 – 3 dhjetor 1994

Abdyl Xhaja (deri më 23 nëntor 1993) – ministër i Industrisë,  Burimeve Minierave dhe Energjitike

 

22.  Qeveria e tretë e Aleksandër Meksit,  4 dhjetor 1994 – 10 korrik 1996

Abdyl Xhaja – ministër i Industrisë,  Burimeve Minierave dhe Energjitike

Engjëll Dakli – (9 dhjetor 1994) – ministër i Punës, Emigracionit, Përkrahjes sociale dhe ish të Përndjekurve Politikë

 

23.  Qeveria e fundit e Aleksandër Meksit,  11 korrik 1996 – 1 mars 1997

Arjan Madhi – Sekretar i Përgjithshëm

Abdyl Xhaja – ministër i Industrisë,  Burimeve Minierave dhe Energjitike

 

24.  Qeveria e Pajtimit Kombëtar,  11 mars 1997 – 24 korrik 1997

Arian Starova –  ministër i Punëve të Jashtme

 

25.  Qeveria e parë e Fatos Nanos,  25 korrik 1997 – 23 prill 1998

Neritan Ceka – ministër i Brendshëm

 

27.  Qeveria e parë e Pandeli Majkos,  2 tetor 1998 – 25 tetor 1999

Arben Demeti – ministër i Pushtetit Vendor

 

28.  Qeveria e parë e Ilir Metës,  28 nëntor 1999 – 6 shtator 2001

Arben Demeti – ministër i Punëve Publike

 

Mblodhi dhe përgatiti Bukurosh Dylgjeri