Klasë fizkulture organizuar nga Kryqi i Kuq Amerikan, Elbasan 1920