Klasa e katërt e shkollës Ushtrimore, foto e padatuar