Kirurgët e Spitalit të Elbasanit

1978, Kirurgët e spitalit të Elbasanit : Ismet Balla, Agron Menzelxhiu, Shaban Malaj, Agim Rama, Ali Xhomo. Shefi i kirurgjisë në atë kohë ka qenë Perikli Sheti, si dhe kirurgu Astrit Kalenja i cili ishte marë me kirurgji torakale dhe më vonë shkoi në Sanatoriumin e Tiranës si kirurg.

Sipas informacioneve që ekzistojnë këta ishin kirurgë të përgjithshëm. Ai që bënte operacion apandesitin ai bënte edhe stomakun, edhe veshkat, etj.

Autoriteti i mjekësisë në Elbasan varej shumë nga profesionalizmi i mjekëve që lanë emër të mirë në opinionin qytetar elbasanas.

Punoi: Hyqmet Zane