Kasem Demi, officer me UNNRA në Këshillin Antifashist Çam, duke folur me refugjatët çamë në Elbasan, 1945