Karuzeli për argëtimin e fëmijëve në festën Dita e Verës në Elbasan, 1924