Kapiten Hendrik Reimers zënë rob në Elbasan, Qershor 1914