Kamer Kazazi në mes me kolegesh mësues në shkollën Naim Frashëri, Elbasan 1947