Josif Papamihali në kolegjin për priftërinj katolikë Grota Ferrata, Romë 1928