Ismail Sadiku i cilësuar Inxhinier Llulla, kur ishte kryeinxhinier në Parkun e Mallrave, Elbasan 1966