Ing. Ismail Sadiku ( i dyti majtas lart ), drejtor i Ndërmarrjes së Transporteve, me shoferë që do merrnin në dorëzim makinat saurelë, Elbasan 1991