Ibrahim Velencia, pas shtetëzimit të të gjithë pasurisë duke punuar punëtor ndërtimi, Elbasan 28 Tetor 1959