Ibrahim Biçaku në shëtitje në pronat e familjes në Cërrik, 1941