Hysen Biza (aktor), ---, Rustem Serica (muzikant), Ferit Gjevori (aktor), në pjesën "Gati me Shëndet", Elbasan 1961