Grupi teatral i arsimtarëve në shfaqjen e dramës Komisari, Elbasan