Grup të rinjsh tek kisha Shën Maria në Kala, Elbasan 1932