Grup shtëpiash të Librazhdit përgjatë luginës së Shkumbinit, Prill 1941