Kërkesë për ngritjen e fabrikes së alkolit, Elbasan 1927