Gratë e intelektualeve elbasanas si punëtore krahu në pyjore, 1953