Gjatë hapjes së themeleve për ndërtimin e uzinave të Metalurgjisë, 1972