Gazeta “Tomorri” ishte një e përkohëshme politike e letrare e botuar në Elbasan, nga Lef Nosi, në vitin 1910. Ishte e para gazetë e këtij lloji në qytet. Dilte në Elbasan, 3 herë në muaj, me drejtim të qartë patriotik e atdhetar. U botua gjatë periudhës 10 mars 1910 deri më 13 korrik 1910.

Botuesi e njëkohësisht drejtuesi i saj ishte Lef Nosi. Gazeta shtypej në shypshkronjën “Bashkimi i Kombit” në Manastir. Fokusi kryesor i saj ishte çështja kombëtare, shkollat shqip dha mbarëvajtja e Shkollës Normale. Botoi kryesisht pjesë të veprave të Hanit, Kristoforidhit, Gurakuqit, Aleksandër Xhuvanit etj