Fusha e vjetër e futbollit në lagjen Hazinedare, Elbasan 1930