Fusha e te burgosurve te luftës, Elbasan ose Librazhd, Prill 1941