Fusha e të burgosurve të luftës, Elbasan ose Librazhd, Prill 1941