Foto panoramike e Elbasanit marrë nga ullishtat, Mars 1941