Foto e stafit të Spitalit Ushtarak italian të Librazhdit në ditën e vizitës së Viktor Emanuelit III, Librazhd, Prill 1941 (3)